Gwarancja na meble

Warunki gwarancji dla mebli firmy Domator

  1. Wszystkie nasze meble, oraz pozostałe produkty objęte są 6-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
  2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że mebel, lub inny produkt jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem ,oraz zaleceniami
  3. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji ,lub usterki surowca.Nie podlegają gwarancji uszkodzeia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania.
  4. Reklamacji nie podlegają:
   • meble, lub pozostałe produkty z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu,
   • nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości drewna,produktu.
   • wady granitu, marmuru (np. mikro-pory lub mikropęknięcia, oraz małe niedokładności w .obróbce granitu lub marmuru), naturalne wynikające z charakteru produktu.
   • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu i ustawienia mebli (np. na podłodze z ogrzewaniem podłogowym), bezpośrednio przy gorących , zimnych elementach-np.klimatyzacja
   • uszkodzenia powłok powierzchni mebli przez ustawienie na nich gorących przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi uszkadzającymi powłokę lakierniczą, oraz stały kontakt z cieczami np. wodą,itp.
   • uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40% (gdyż przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia, odpryskiwanie farby związane ze skurczami drewna,polirezinu ). , lub zbyt wysokiej ponad 68 %.
   • UWAGA! Produkt poddany jakiejkolwiek obróbce przez konsumenta nie podlega zwrotowi.
   • naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania powłoki lakierniczej )
   • uszkodzenia mebli powstałe w transporcie na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.-odpowiedzialna jest firma spedycyjna-należy sprawdzić stan mebli ,towaru przy odbiorze.
   • obecność żerujących larw w drewnie ( np. kornika ). Ponieważ meble które wykonane są z litego drewna i sytuacja taka może się zdarzyć. W takim przypadku firma zaleca preparat zwalczający szkodniki.
   • uszkodzenia mebli w trakcie wnoszenia do mieszkania klienta – jeżeli meble dostarczane są przez firmę „Domator” to odpowiada ona za nie w czasie transportu i rozładunku przed domem klienta.
  • Zgłoszenie reklamacji powinno być złożone na piśmie i nastąpić w ciągu 14 dni od stwierdzenia wady. Bezpośrednio do naszego biura. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu. Klient zostanie możliwie jak najszybciej poinformowany o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Zasady użytkowania i konserwacji mebli.

  1. Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza około 50%. Meble użytkowane w pomieszczeniu o wilgotności powietrza niższej niż 40% ,wyższej niż 68 % nie podlegają gwarancji.
  2. Meble firmy wykonane są z litego drewna, żadko z płyty meblowej pokrytej naturalną okleiną,innych materiałów naturalnych. Zdobienia są zwykle z kwarcu z żywicami aby zapewnić większą trwałość i odporność na wszelkie czynniki. Mimo swej odporności na wilgoć, mebel nie może mieć długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi przedmiotami.
  3. W przypadku kontaktu z wodą meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić mu całkowite wyschnięcie.
  4. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody, oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, rozpuszczalniki chemiczne,kwasy, związki chloru, oraz innych agresywnych środków czyszczących.-cif,cilit,domestos….
  5. Do konserwacji mebli należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją producenta.
  6. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.Zgłoszenie reklamacji powinno być złożone na piśmie i nastąpić w ciągu 14 dni od stwierdzenia wady. Bezpośrednio do naszego biura. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu. Klient zostanie możliwie jak najszybciej poinformowany o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Życzymy zadowolenia z produktów i długoletniej eksploatacji.
Domator Płock