INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

1. Charakterystyka surowców używanych do produkcji mebli tapicerowanych i wyrobów gotowych.

Materiały pokryciowe mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibryzacja ( piling) włókien na skutek tarcia innych tkanin, np. ubrań , narzut, koców, elektryzowanie się tkanin.
„Lustra siedzisk” czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.
Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałdy są typowym zjawiskiem.
W przypadku poduch siedziskowych i oparciowych z luźnym wypełnieniem powstawanie fałd i zmian, pochodzące podczas eksploatacji w wypełnieniu i komforcie siedzenia, są typowe i należy uznać je za cechy zaprojektowanego wzoru.
Nasze meble maja charakter wypoczynkowy; w wybranych modelach wprowadzono rozwiązania poprawiające ich funkcjonalność.
Ze względu na zastosowanie miękkich pianek mogą wystąpić różnice kształtów i wymiarów porównywalnych mebli oraz rzeczywistych wymiarów w stosunku do wymiarów katalogowych do ±5 cm.
Meble tapicerowane np. narożniki, sofy, fotele, hockery (taborety, pufy) bez funkcji mają charakter wypoczynkowy w pozycji siedzącej, natomiast meble z funkcją spania np. narożniki, sofy służą do spania okazjonalnego.

2. Zasady użytkowania i konserwacji.
Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu.
Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.
W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać po przez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.
Podczas przestawiania meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego. Mebla nie należy przesuwać. Ostre krawędzie stópek mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi.
Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kuchenki, piece.
Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebla.
Naturalne efekty użytkowania objawiające się w postaci marszczeń pokrowców oraz przemieszczenia miękkiego wypełnienia we wkładach oparć, siedzisk lub podłokietników można zlikwidować po przez ręczne wygładzenie, klepanie, wstrząsanie i ponowne uformowanie kształtu, a także w przypadku trwałych odkształceń wypełnienia w wyniku intensywnej eksploatacji, uzupełnienie wypełnienia poprzez dodanie dodatkowej warstwy pianki.
Materiał pokryciowy należy utrzymywać w czystości. Tkaniny szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia bądź odkurzać przy użyciu nasadki czyszczącej do tapicerki. Zmechacenia (piling) usuwać w warunkach domowych w ramach dbałości o estetyczny wygląd mebla.
Tkanin pokryciowych nie prać mechanicznie.
Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.
Płynne zbrudzenia usuwać natychmiast po przez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.
Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozejścia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
Wszelkie narzuty, koce itp. stosowane do przykrywania tkanin tapicerskich po stronie, z którą stykają się z powierzchnią tapicerki, nie mogą mieć żadnego włosia (powierzchnie powinny być gładkie), gdyż może nastąpić połączenie włókien narzuty z włóknami tkaniny obiciowej i powstanie ciężkich do usunięcia włóknistych „kulek” (piling).
Należy bezwzględnie unikać kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą „puszczać” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) ponieważ grozi to trwałym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble wykonane z tkanin w intensywnych kolorach (między innymi czerwień, granat, brąz), pod wpływem czynników uaktywniających farbowanie, również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, co jest naturalną cechą tkanin farbowanych całościowo i należy unikać siadania w jasnych ubraniach.

3. Warunki gwarancji.
Okres gwarancji na Meble tapicerowane wynosi 1 rok.
Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli pod warunkiem, że będą one właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Gwarancją nie są objęte:

Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe , uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji .Zasady użytkowania i konserwacji są zawarte w pkt. 2 Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych .
Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie Kupującego osobą trzecim.
Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.
Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany wskazane w punkcie 1 „Charakterystyka wyrobu” w Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych.
Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.
Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną , intensywną eksploatacją poszczególnych powierzchni.
Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.
Pofałdowania i różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.
Różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla oraz różnice w odcieniu i strukturze materiałów pokryciowych między próbnikiem a wykonanym meblem.